Eszkola

Przemysł zaawansowanych technologii

Przemysł zaawansowanych technologii oznaczany skrótem hi-tech rozwija się dzięki działalności badawczo-rozwojowej (B + R), gdyż rozwija się w oparciu o najnowsze wyniki badań naukowych i nowinkach technologicznych. Nie jest jednak możliwy ich rozwój bez odpowiednio wysokich nakładów finansowych. Te są relatywnie niskie w porównaniu do innych krajów europejskich w związku z czym obecnie wspierane są zasoby budżetu państwa w procesie tworzenia centrów rozwojowych. Ich istnienie jest konieczne w szybkim rozwoju poszczególnych dziedzin przemysłu hi-tech jak na przykład lotniczej, IT, farmaceutycznej, motoryzacyjnej, telekomunikacyjnej. W Polsce tworzenie i funkcjonowanie takich centrów B + R określa ustawa z  dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej. Obecnie jest ich 35 i znajdują się one w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Lublinie, Trójmieście, Katowicach, Łodzi. Firmy, które są zlokalizowane w centrach B + R są powiązane między sobą w zakresie kooperacji nauki i biznesu i opierają się na funkcjonowaniu ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, do których zaliczane są klastry przemysłowe, parki technologiczne, centra transferu technologii. 

Przemysł zaawansowanych technologii Wasze opinie

4+1 =