Eszkola

Recykling

Przydatne kalkulatory i narzędzia

RecyklingRecykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i poddaniu ich ponownemu przetworzeniu w celu uzyskania nowych surowców o zastosowaniu pierwotnym lub innym. Przez recykling rozumie się również recykling organiczny, który polega na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów. W wyniku czego powstaje materia organiczna lub metan. Składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

Recykling umożliwia wykorzystywanie nawet wielokrotne substancji zawartych w odpadach oraz poszczególnych materiałów. Jego zasadą działania jest maksymalne wykorzystanie tych samych materiałów w kolejnych dobrach materialnych i użytkowych, przy możliwie najmniejszym wykorzystaniu energii i surowców potrzebnych przy ich przetwarzaniu. Recykling odpadów obejmuje trzy fazy: pozyskiwanie surowców wtórnych, uzdatnianie oraz wykorzystanie gospodarcze.

Ze względu na specyfikę technologii recykling można podzielić na:
  • materiałowy (mechaniczny),
  • surowcowy (chemiczny),
  • energetyczny.

Recykling materiałowy (mechaniczny)
polega na ponownym przetworzeniu odpadów w produkty o wartości użytkowej. Jest to fizyczny i/lub chemiczny proces, w którym przetwarzane są zebrane i posortowane odpady w celu wytworzenia surowca wtórnego. W wyniku którego wytwarzany jest wyrób finalny z surowca wtórnego lub z udziałem surowca wtórnego. Jest to proces, który obejmuje kilka etapów, jak np. segregacja, mycie, czyszczenie, przygotowanie do przetworzenia. Ta forma recyklingu rozpoczyna się bezpośrednio u źródła powstawania odpadów. Przykład: z zużytych opon można wytwarzać nawierzchnie do biegania, dywaniki gumowe.


Recykling surowcowy (chemiczny)
polega na przetworzeniu materiałów i wyrobów odpadowych do postaci surowców, z których zostały wytworzone. Tak otrzymane surowce mogą zostać ponownie wykorzystane do wytworzenia pełnowartościowych tworzyw. Wytworzone odpady mogą być użyte jako domieszka do standardowych paliw i smarów. Zaletą tej metody jest możliwość przeróbki tworzyw z pominięciem etapu segregacji. Przykład: z tworzyw sztucznych (np. plastików) wytwarza się ponownie opakowania i butelki plastikowe.


Recykling energetyczny polega na częściowym odzyskaniu energii zużytej na wytworzenie wyrobów, które po zużyciu trafiają zasadniczo na wysypisko lub składowisko. W zależności od rodzaju odpadów i użytej technologii można z nich otrzymać stałe, ciekłe lub gazowe nośniki energii.

Recykling jest jedną z metod ochrony środowiska naturalnego. Odzyskiwanie i przetwarzanie prowadzi do zredukowania zużycia surowców naturalnych, np. drewna przy produkcji papieru czy piasku przy produkcji szkła. Następuje również redukcja ilości opadów, zwłaszcza tych szkodliwych dla środowiska trudno rozkładających się, co wpływa na oszczędność miejsca na tradycyjnych składowiskach. Dzięki przetwarzaniu odpadów oszczędza się również wodę i energię.
Do recyklingu nadaje się wszystko, z czego można odzyskać materiały i surowce, a przede wszystkim papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne (plastik), ubrania, a także elektrosprzęt. Zwłaszcza szkło jest bardzo dobrym surowcem wtórnym, dlatego że może zostać przetworzone bezstratnie na identyczne opakowanie, jakim było poprzednio. Szkło, które nie zostanie poddane recyklingowi może rozkładać się nawet ok. 4000 lat. Odpady aluminiowe nadają się w całości do recyklingu, a proces ten można przeprowadzać wielokrotnie bez strat w jakości materiału. Tworzywa sztuczne nie poddane recyklingowi mogą rozkładać się nawet kilka tysięcy lat (np. plastikowe reklamówki mogą rozkładać się do 450 lat). Takie niezagospodarowane odpady mogą uwalniać szkodliwe substancje, które mogą przedostawać się do gleby i wód gruntowych, a w przypadku spalania uwalniają trujące substancje do powietrza. Natomiast przetwarzanie makulatury wpływa na ograniczenie eksploatacji drewna pochodzącego z lasów (np. tona makulatury pozwala oszczędzić 17 drzew), oszczędność wody, a także zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych przez papiernie.

Państwem, w którym recykling jest dobrze działającym organizmem to Dania. Wprowadzono tam między innymi obowiązek sprzedawania piwa i napojów gazowanych w butelkach zwrotnych (zabronione jest sprzedawanie tych produktów w opakowaniach jednorazowych). Za butelki w sklepach płaci się kaucję wliczoną w cenę produktu, jednak praktycznie w każdym sklepie są automaty, w których można oddać puste butelki. W przypadku Polski jest to możliwe tylko z paragonem i tylko w sklepie, w którym się kupiło dany towar. W Danii świadomość oddawania butelek jest tak powszechna, że ilość oddawanych butelek plastikowych i szklanych jest prawie stuprocentowa.

Recykling Wasze opinie

9+8 =