Eszkola

Mitoza – przebieg

Mitoza jest najbardziej popularnym typem podziału jądra komórkowego, w wyniku którego powstają dwa jądra potomne o takiej samej liczbie chromosomów co jądro wyjściowe.

Po mitozie następuje cytokineza. Mitoza jest charakterystycznym podziałem dla wszystkich komórek, wyjątkiem są komórki rozrodcze.

Mitoza składa się z czterech etapów:

 • profazy
 • metafazy
 • anafazy
 • telofazy

Przebieg mitozy


W pierwszym etapie zwanym profazą zachodzi:

 • Chromatyna ulega kondensacji do postaci chromosomów
 • Zanikają otoczka jądrowa i jąderko
 • Powstaje wrzeciono podziałowe

Drugi etap – metafaza:

 • Chromosomy osiągają maksymalny stopień kondensacji
 • Chromosomy połączone są z włóknami wrzeciona podziałowego układają się w płaszczyźnie równikowej komórki, tworząc tzw. płytkę metafazową

Trzeci etap – anafaza:

 • Następuje rozdzielenie chromosomów na dwie chromatydy, z których każda staje się chromosomem potomnym
 • Włókna wrzeciona podziałowego skracają się , odciągając chromosomy potomne do przeciwległych biegunów komórki

Czwarty etap – telofaza:

 • Następuje rozluźnienie chromosomów do postaci włókien chromatynowych
 • Odtwarzają się otoczka jądrowa i jąderko
 • U zwierząt zanika wrzeciono podziałowe, u roślin uczestniczy w cytokinezie
 • Zachodzi cytokineza

Mitoza Wasze opinie

2+9 =

Oprócz mitoza może Ci się przydać