Eszkola

Oligosacharydy - przykłady i budowa

Oligosacharydy (kilkocukry). Powstają poprzez połączenie kilku cząsteczek cukrów prostych  za pomocą wiązania O-glikozydowego. Do oligosacharydów należą disacharydy zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydów. Ich właściwości fizykochemiczne są podobne do właściwości cukrów prostych.

Przykłady disacharydów Budowa i znaczenie biologiczne
Sacharoza
  • Jej budowa to jedna cząsteczka glukozy i jedna cząsteczka
  • Jest formą transportową cukrów u roślin
  • Spotkać ją można w korzeniu buraka cukrowego i łodydze trzciny cukrowej, gdzie stanowi substancję zapasową.
Laktoza
  • Jej budowa to jedna cząsteczka glukozy i jena cząsteczka galaktozy
  • Wchodzi w skład mleka ssaków - pełni tam funkcję odżywczą
Maltoza
  • Jej budowa to dwie cząsteczki glikozy
  • Jest wynikiem trawienia skrobi i glikogenu
  • Spotkać ją można w nektarze i pyłku niektórych roślin - pełni funkcję wabika dla zwierząt zapylających

 

Oligosacharydy Wasze opinie

9-1 =

Oprócz oligosacharydy może Ci się przydać