Eszkola

Sacharydy - rodzaje i charakterystyka

Sacharydy inaczej węglowodany lub cukry. Ich budowa to przede wszystkim węgiel, wodór i tlen.

Najwięcej węglowodanów znajdziemy w roślinach. Dlaczego? Ponieważ te związki są wytwarzane podczas fotosyntezy.

Rodzaje sacharydów:

Monosacharydy (jednocukry, cukry proste). Zawierają od 3 do 7 atomów węgla w cząsteczce. Charakterystyczne dla nich jest to, że posiadają grupę karbonylową oraz kilka grup hydroksylowych. Mają odczyn obojętny i bardzo dobrze rozpuszczają się w wodzie. Są osmotycznie czynne. Co to oznacza? Substancje osmotycznie czynne to takie substancje, które powodują zachodzenie zjawiska osmozy. Ich najważniejszą cechą jest dobra rozpuszczalność w wodzie.

Oligosacharydy (kilkocukry). Powstają poprzez połączenie kilku cząsteczek cukrów prostych  za pomocą wiązania O-glikozydowego. Do oligosacharydów należą disacharydy zbudowane z dwóch cząsteczek monosacharydów. Ich właściwości fizykochemiczne są podobne do właściwości cukrów prostych.

Polisacharydy (wielocukry, cukry złożone). Są to związki o charakterze polimerów. Co to oznacza? Polimery to złożone związki chemiczne o dużej masie cząsteczkowej, powstające w wyniku trakcji polimeryzacji z monomerów - cząsteczek związków chemicznych o małej masie cząsteczkowej. Występują w formie łańcuchów utworzonych  z wielu cząsteczek cukrów prostych połączonych wiązaniami O-glikozydowymi. Nie rozpuszczają się w wodzie i nie wykazują aktywności osmotycznej.

Sacharydy - rodzaje Wasze opinie

7-3 =