Eszkola

Ekspresja genów - charakterystyka

Co to jest ekspresja genów?

Ekspresja genów to  nic innego jak procesy prowadzące do odczytania informacji genetycznej i zawartej w genie, czyli powstania kodowanego przez gen RNA lub białka. Należą do nich transkrypcja i translacja.

Co to jest transkrypcja?

Transkrypcja to proces syntezy łańcucha RNA na matrycy DNA. Zachodzi w miejscach komórek, w których znajduje się DNA. U organizmów prokariotycznych jest to cytozol. U organizmów eukariotycznych to jądro komórkowe i mitochondria, a u roślin plastydy. Jak wygląda przebieg transkrypcji? Polimeraza RNA przyłącza się do promotora genu i powoduje miejscowe rozplecenie cząsteczki DNA. Polimeraza RNA przesuwa się wzdłuż DNA, rozplatając go i dobudowując kolejne nukleotydy do powstającego RNA. Po ukończeniu transkrypcji na danym odcinku rozplecione nici DNA ponownie splatają się, tworząc podwójną helisę. Polimeraza RNA odłącza się od genu, a utworzona nić RNA zostaje uwolniona. Istnieje też coś takiego jak odwrotna transkrypcja, która zachodzi w cyklu iniekcyjnym retrowirusów i podczas wydłużania zakończeń wydłużania zakończeń chromosomów.

Co to jest translacja?

Translacja to tłumaczenie sekwencji nukleotydów w mRNA na sekwencję aminokwasów w łańcuchu polipeptydowym, synteza białka. Zachodzi w cytoplazmie, na rybosomach. Jak przebiega translacja? Translacja przebiega w trzech etapach:

Początek translacji - inicjacja,

Wydłużenie łańcucha polipeptydowego - elogancja

Zakończenie translacji - terminacja.

 

 

Ekspresja genów Wasze opinie

8+5 =