Eszkola

Jądro komórkowe – funkcje, budowa

Czym jest jądro komórkowe?

Jądro komórkowe jest strukturą  charakterystyczną dla komórek eukariotycznych.

Większość komórek ma jedno jądro. Jednak zdarzają się komórki, takie jak włókna mięśni szkieletowych, które zawierają kilka jąder.

Funkcje jądra komórkowego:

  • centrum koordynowania procesami metabolicznymi komórki
  • odpowiada za precyzyjne rozdzielenie materiału genetycznego do komórek potomnych

Budowa jądra komórkowego:

  • Zewnętrzna błona otoczki jądrowej jest połączona z siateczką śródplazmatyczną.
  • Jąderko jest częścią chromatyny, zawierającą geny kodujące rRNA. W jąderku zachodzi synteza rRNA i jego łączenia z białkami, w wyniku czego powstają podjednostki rybosomów, transportowane następnie do cytozolu.
  • Euchromatyna jest luźno upakowana i zawiera geny, które zwykle ulegają ekspresji.
  • Heterochromatyna jest ściśle upakowana i zawiera niewiele genów. Geny leżące w obrębie heterochromatyny zwykle nie ulegają ekspresji.
  • Pory w otoczce jądrowej zapewniają wymianę substancji pomiędzy wnętrzem jądra a cytozolem.
  • Otoczka jądrowa jest zbudowana z dwóch błon. Oddziela wnętrze jądra od cytozolu.

 

Jądro komórkowe – funkcje, budowa

Autor zdjęcia: https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Plik:Diagram_human_cell_nucleus_pl.svg

Jądro komórkowe Wasze opinie

1+6 =