Eszkola

Komórka – definicja

Definicji komórki jest wiele. Z fizycznego punktu widzenia jest to najmniejszy układ fizykochemiczny, który dla utrzymania wysokiego stopnia organizacji materii pobiera energię spoza układu.

Jednak komórkę określa się jako podstawową jednostkę strukturalno-funkcjonalną wszystkich organizmów żywych: prokariotycznych i eukariotycznych.

To oznacza,że każda komórka:

  • ma zdolność do pobierania z zewnątrz materii i jej przetwarzania w struktury budulcowe oraz w celu uzyskania energii,
  • jest zdolna do samopowielania się,
  • wykazuje zdolność odbierania bodźców ze środowiska i odpowiadania na nie.

Organizmy mogą być jednokomórkowe lub składać się z wielu komórek. W organizmach wielokomórkowych wyspecjalizowane komórki tworzą zespoły zwane tkankami. Komórki przynależące do różnych tkanek mogą mieć różnorodny kształt i wielkość. Najczęściej wielkość komórki waha się od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów.

Najmniejsze komórki spotyka się u bakterii, a największe u roślin – to włókna sklerenchymatyczne lnu, konopi, rami indyjskiej.

U niektórych zwierząt np. u żyraf komórki nerwowe mogą osiągnąć ponad 1 m długości. Największą 30 cm średnicą komórki może się poszczycić strusie jajo.

 

Co to jest komórka? Wasze opinie

4×6 =