Eszkola

DNA w jądrze komórkowym

Ciekawostką jest, że długość cząsteczek DNA w jądrze komórkowym ma aż 2 metry. Wszystkie cząsteczki muszą być dobrze upakowane, by się pomieściły. W okresie międzypodziałowym. czyli interfazie, DNA występuje w postaci chromatyny, podczas podziałów chromatyna ulega kondensacji i tworzy chromosomy.

Etapy upakowania DNA w jądrze komórkowym wyglądają następująco:

  1. Fragment dwuniciowej helisy DNA. Podwójna helisa DNA składa się z dwóch nici, ułożonych równolegle i skręconych wokół wspólnej osi.
  2. Chromatyna w postaci sznura nukleosomów. Pojedynczy nukleosom zawiera fragment cząsteczki DNA nawinięty na rdzeń utworzony z ośmiu cząsteczek białek histonowych tzw. oktamer histonowy. Poszczególne nukleosomy są związane ze sobą za pomocą DNA łącznikowego.
  3. Włókno chromatyny o szerokości 30nm. Tworzą je nukleosomy zwinięte w helisę i ułożone jeden na drugim. Taka postać chromatyny występuje w komórkach w okresie międzypodziałowym.
  4. Fragment chromosomu w formie rozproszonej. Włókno chromatyny o szerokości 30nm układa się w pętle.
  5. Fragment chromosomu w formie skondensowanej. Sznur złożony z pętli tworzy grubsze włókno. Jest ono stabilizowane dzięki białkom, które łączą się zarówno z pętlami, jak i między sobą.
  6. Chromosom metafazowy. Najbardziej skondensowana postać DNA, w której cząsteczka ta jest 10 tys. razy krótsza niż w postaci rozwiniętej. Chromosom składa się z dwóch chromatyd siostrzanych, utworzonych przez dwie identyczne cząsteczki DNA.

Co to jest centromer?

Centromer tzw. przewężenie pierwotne jest miejscem przyczepu włókien wrzeciona kariokinetycznego, które umożliwiają przemieszczanie się chromosomów w trakcie podziału komórki.

DNA Wasze opinie

5×4 =

Oprócz dna może Ci się przydać