Eszkola

Pojęcie pierwotne - opis


Pojęcie pierwotne - (tzn. niewymagające definicji) jest to pojęcie w teorii sformalizowanej. Pojęciem tym określa się pojęcia, które są uznawane za podstawowe, fundamentalne, dzięki którym można zdefiniować każde inne pojęcie. Pojęcie pierwotne wskazuje te pojęcia, które są traktowane jako powszechne, znane i rozumiane, jednocześnie tak trudne do opisania przez dokładną teorię, że naukowcy zrezygnowali z kolejnych prób definiowania ich. Dlatego właśnie nie definiuje się ich.

Bazując na pojęciach pierwotnych, a także na pojęciach wcześniej już określonych definiuje się inne pojęcia matematyczne. Każde pojęcie matematyczne nie będące pojęciem pierwotnym musi zostać zdefiniowane.

W geometrii euklidesowej punkt, prosta, płaszczyzna i przestrzeń są to elementarne, podstawowe figury których się nie definiuje (pojęcia pierwotne). Każdy potrafi je sobie wyobrazić, natomiast ciężko je jednoznacznie opisać za pomocą zdefiniowanych już wcześniej pojęć. Pojęciem pierwotnym w teorii mnogości są zbiory i relacje między nimi.

Pojęcie pierwotne Wasze opinie

5×6 =