Eszkola

Układ zupełny zdarzeń - opis

Układ zupełny zdarzeń – jest to zbiór zdarzeń losowych z jednej rodziny zdarzeń (przestrzeni zdarzeń), których suma jest zdarzeniem pewnym (zbiór Ω) oraz każde dwa różne zdarzenia nie mają części wspólnej, czyli iloczynem każdych dwóch różnych zdarzeń jest zbiór pusty.

Przykład: Dwukrotny rzut kostką, zdarzenia Ai dla i= 1,2,…,6, gdzie zdarzenie jest określone: Ai – za drugim rzutem wypadnie i oczek.

A1={11, 21, 31, 41, 51, 61}

A2={12, 22, 32, 42, 52, 62}

A3={13, 23, 33, 43, 53, 63}

\(\vdots\)

A6={16, 26, 36, 46, 56, 66}

Suma wszystkich zdarzeń daje zbiór Ω, bo wszystkie możliwe wyniki należą do któregoś ze zdarzeń, oraz żaden wynik nie występuje w dwóch różnych zdarzeniach, czyli zdarzenia Ai tworzą układ zupełny zdarzeń.

Układ zupełny zdarzeń Wasze opinie

1+5 =