Eszkola

Dodawanie i odejmowanie pisemne - opis

Dodawanie sposobem pisemnym: aby wykonać działanie sposobem pisemnym, należy zapisać obie liczby w taki sposób, aby jedności znajdowały się pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itd. Dodawanie rozpoczynamy od rzędu jedności. Wynik dodawania tych cyfr zapisujemy w rzędzie jedności pod kreską, jeżeli suma wynosi więcej niż 9, to cyfrę jedności zapisujemy w rzędzie jedności, a cyfrę dziesiątek przenosimy do wyższego rzędu. Analogicznie postępujemy z rzędem dziesiątek, setek itd.

Dodawanie i odejmowanie pisemne

Odejmowanie sposobem pisemnym: aby wykonać działanie sposobem pisemnym, należy zapisać obie liczby w taki sposób, aby jedności znajdowały się pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami itd. Odejmowanie rozpoczynamy od rzędu jedności. Jeżeli cyfra odjemna jest mniejsza od odjemnika należy "pożyczyć" jedną dziesiątkę od wyższego rzędu. Analogiczne działania wykonujemy do rzędu dziesiątek, setek itd.

Dodawanie i odejmowanie pisemne

 

 

Dodawanie i odejmowanie pisemne Wasze opinie

6-3 =

Oprócz dodawanie i odejmowanie pisemne może Ci się przydać