Eszkola

Zdarzenie elementarne - opis

Zdarzenie elementarne – to pojedynczy, elementarny wynik doświadczenia losowego. Jeżeli rzucamy kostką do gry to zdarzeniem elementarnym może być wyrzucenie ściany z 1 liczbą oczek, innym zdarzeniem elementarnym może być wyrzucenie ściany z dwoma oczkami. Co bardzo ważne, zdarzenie elementarne nie może zawierać w sobie kilku różnych możliwych wyników losowania, np wyrzucenie parzystej liczby oczek, ponieważ zdarzenie takie zawiera w sobie kilka zdarzeń elementarnych: 2, 4 i 6.

Należy zaznaczyć, że zdarzenie elemenatne jest czym innym niż zdarzenie losowe. Zdarzenie losowe może zawierać w sobie kilka zdarzeń elementarnych.

Przykład: Przy rzucie kostką do gry wszystkie zdarzenia elementarne, czyli liczba wyrzuconych oczek to: ω1=1, ω2=2, ω3=3, ω4=4, ω5=5, ω6=6. Natomiast zdarzeniem losowym może być dla przykładu wypadnięcie liczby parzystej czyli A={2;4;6} – jest to kilka zdarzeń elementarnych, choć może być też składać się z tylko jednego zdarzenia.

Zbiorem wszystkich zdarzeń elementarnych jest omega - Ω, można zapisać jako Ω={ ω1; ω2; ω3; …; ωn}. 

Zdarzenie elementarne Wasze opinie

5×5 =