Eszkola

Jednostki długości - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Najstarszymi jednostkami długości używanymi przez ludzi były części ciała i tak mówiło się np, że: dom jest oddalony od kościoła o 153 kroków, stół ma długość 3 łokci, a szafa ma wysokość 8 stóp. Dziś podstawową jednostką długości w układzie SI jest 1 metr (m). Do pomiaru długości, używamy takich przyrządów jak: miarki laserowe (pomiar bardzo dużych odległości) miarki budowlane (pomiar do kilkunastu metrów), suwmiarki (do pomiaru niewielkich kilkumilimetrowych odległości), a także linijka czy centymetr krawiecki. Często wykorzystywanymi jednostkami długości zarówno w matematyce jak i fizyce są:

1 kilometr (km) = 1000 metrów (m)
1 metr (m) = 100 centymetrów (cm)
1 decymetr (dm) = 10 centymetrów (cm)
1 metr (m) = 1000 milimetrów (mm)
1 centymetr (cm) = 10 milimetrów (mm)

Mniej znanymi, ale wciąż używanymi w niektórych kulturach jednostkami długości są:

1 cal (in) = 2,54 centymetrów (cm)
1 stopa (ft) = 30, 48 centymetrów (cm)
1 stopa (ft) = 12 cali (in)
1 jard (yd) = 91,44 (cm)
1 jard (yd) = 3 stóp (ft)
1 sążeń (fm) = 1,8288 (m)
1 sążeń (fm) = 6 (ft) stóp
1 mila (M) = 1609,344 metrów (m) 
1 mila morska (Mn) 1852 metrów (m)
jednostka astronomiczna (au) = 149597870700 metrów (m)
1 rok świetlny = 9,4607 x 1015 metrów = 63241 jednostek astronomicznych (au)

Jednostki długości Wasze opinie

1×2 =

Oprócz jednostki długości może Ci się przydać