Eszkola

Jednostki masy - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Jednostki masy pozwalają na określanie wagi poszczególnych przedmiotów. Jednostka służąc do określania masy w układzie SI są kilogramy (kg). Wzorzec 1 kg jest przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres pod Paryżem i jest to walec o wysokości średnicy podstawy 39 mm wykonany ze stopu platyny z irydem. 

W praktyce najczęściej wykorzystywanymi jednostkami są:

  1. gram (g)
  2. dekagram (dag)
  3. kilogram (kg)
  4. tona (t)

Kiedyś używało się takich jednostek jak:

  1. funt [lb] = 453,592 g
  2. uncja [oz] = 28,349 g

Aby sprawdzić, jaką masę ma dany przedmiot wykorzystujemy do tego różne rodzaje wag, od bardzo precyzyjnych, określających bardzo małe masy wag aptecznych, przez kuchenne łazienkowe i kończąc na wagach budowlanych, używanych w budownictwie do ważenia bardzo ciężkich materiałów budowlanych, czy wag samochodowych używanych do pomiaru masy samochodów ciężarowych

Do określania wagi bardzo ciężkich przedmiotów używamy ton. Najpopularniejszą jednostką wagi są kilogramy, wagę lekkich przedmiotów określamy w dekagramach, zaś miligramy to jednostki masy używane głównie do odmierzania bardzo niewielkich ilości, najczęściej leków.

1 g = 0,1 dag, co oznacza, że 1 dag = 10 g
1 g = 0,001 kg, co oznacza, że 1 kg = 1000 g
1 g = 0,000001 t, co oznacza, że 1 t = 1000000 g

1 dag = 10 g, co oznacza, że 1 g = 0,1 dag
1 dag = 0,01 kg, co oznacza, że 1 kg = 100 dag
1 dag = 0,00001 t, co oznacza, że 1 t = 100000 dag

1 kg = 1000 g, co oznacza, że 1 g = 0,001 kg
1 kg = 100 dag, co oznacza, że 1 dag = 0,01 kg
1 kg = 0,001 t, co oznacza, że 1 t = 1000 kg

1 t = 1000000 g, co oznacza, że 1 g = 0,000001 t
1 t = 100000 dag, co oznacza, że 1 dag = 0,00001 t
1 t = 1000 kg, co oznacza, że 1 kg = 0,001 t

Jednostki masy Wasze opinie

7×4 =
  • S siemka 30.11.2022

    przydało się

Oprócz jednostki masy może Ci się przydać