Eszkola

Podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki co to jest?

Wielkość fizyczna to właściwość ciała lub zjawiska, którą można odróżnić jakościowo i wyznaczyć ilościowo. Musi to być więc wielkość mierzalna, skalarna, wektorowa lub tensorowa.

Podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki są zestawione w tabeli poniżej.

  Wielkości Jednostki Symbol jednostki
1 Długość metr m
2 Masa kilogram kg
3 Czas sekunda s
4 Natężenie prądu elektrycznego amper A
5 Temperatura Kelvin K
6 Światłość  kandela cd
7 Ilość materii mol mol

 

DEFINICJE JEDNOSTEK

Metr jest to droga w próżni, którą przebywa światło w czasie 1/299792458 sekundy.

Wzorcem kilograma jest walec platynowo-irydowy przechowywany w Międzynarodowym Biurze Miar i Wag w Sevres we Francji.

Sekunda to przedział czasu równy 9192631770 okresom promieniowania emitowanego przy przejściu pomiędzy dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu Cezu \(^{133}Cs\) .

Amper definiowany jest jako wartość natężenia prądu nie zmieniającego się, który płynąc przez dwa równoległe nieskończenie długie, prostolinijne przewody elektryczne o znikomo małych przekrojach, umieszczone w próżni w odległości 1 m od siebie wywołałby między tymi przewodami siłę  \(2*10^{-7}N\) na każdy metr długości przewodu.

Kelvin to 1/273,16 część temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.

Mol to taka ilość materii, w której liczba elementów strukturalnych (cząstek) jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg czystego nuklidu węgla \(^{12}C\) .

Kandela to światłość jaką ma w określonym kierunku źródło emitujące promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości   \(540*10^{12}Hz(555nm)\) i którego natężenie w tym kierunku jest równe (1/683) W/sr.

Podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki Wasze opinie

3×4 =

Oprócz podstawowe wielkości fizyczne i ich jednostki może Ci się przydać