Eszkola

Opór elektryczny rezystancja co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Opór elektryczny

Jak najłatwiej zrozumieć, czym jest opór elektryczny?

Prawdopodobnie najłatwiejszym modelem do wyjaśnienia podstawowych zjawisk związanych z prądem jest hydraulika. Jeśli napięcie rozumiemy jako ciśnienie wody w rurach, natężenie jako przepływ (ilość wody przepływającej), to opór elektryczny (inaczej zwany rezystancją) powinno się utożsamić z średnicą rury, z tym, że im większa rura tym mniejszy opór, im mniejsza rura tym większy opór. Przewodniki, które mają duży opór słabo przewodzą prąd i odwrotnie. Im dane urządzenie elektryczne ma większy opór tym trzeba do niego przyłożyć większe napięcie by popłynęła w nim odpowiednia ilość prądu. Najogólniej mówiąc opór elektryczny jest to właściwość materiału lub urządzenia do przewodzenia prądu. Żelazo, miedź dobrze przewodzą prąd, więc mają mały opór elektryczny, natomiast szkło prawie w ogóle nie przewodzi prądu, co oznacza, że ma bardzo duży opór elektryczny. Opór elektryczny od nazwy pojęcia mówi nam jak dany układ opiera się przed przewodzeniem prądu.

Definicja połączona z teorią

Wyjaśniając pojęcie oporu elektrycznego trzeba wyjść od pojęcia impedancja, która jest wielkością zależną od napięcia i natężenia. Impedancja składa się z części rzeczywistej - rezystancji (inaczej opór elektryczny) i części urojonej – reaktancji.  Część urojona impedancji (reaktancja) dla prądu stałego jest równa zero i dla stałego prądu najczęściej się wyjaśnia pojęcie oporu elektrycznego, bo wtedy rezystancja (opór elektryczny) i impedancja są sobie równe. Najczęściej mówi się, że opór elektryczny jest to zdolność materiału do przewodzenia prądu, czyli zgodnie z prawem Ohma jest to stosunek napięcia do natężenia:

\(R=\dfrac{U}{I}\)

gdzie:

\(R\) – opór elektryczny (inaczej rezystancja) [Ω],

\(U\) – napięcie [V],

\(I\) – natężenie [A].

Jednostką oporu elektrycznego jest om [\( \Omega=\dfrac{U}{I}\)].

Należy podkreślić, że rezystancja nie jest wartością stałą dla danego urządzenia, dla np. żarówki nie jest stała i można ją opisać w funkcji np. napięcia (dla małego napięcia żarówka ma mały opór i w miarę zwiększania napięcia opór się zwiększa), jednak dla ułatwienia i potrzeb nauczania uznaje się ją za stałą.

Rezystancja jest stała dla przewodników spełniających prawo Ohma.

Opór elektryczny Wasze opinie

4+9 =