Eszkola

Impedancja i zawada co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Impedancja jest wielkością fizyczną, charakteryzującą zależność między natężeniem prądu i napięciem w obwodach prądu przemiennego (sinusoidalnie zmiennego).

Do wyrażenia tej wartości używamy liczby zespolonej, a więc sumy jej części rzeczywistej i urojonej. Częścią rzeczywistą jest tutaj opór czynny (rezystancja). Opisuje ona opór związany z prądem płynącym w fazie zgodnej z przyłożonym napięciem. Częścią urojoną jest opór bierny (reaktancja). Opisuje ona opór związany z prądem przesuniętym w fazie, który wyprzedza przyłożone napięcie lub jest opóźniony względem niego.

\(Z(\omega)=R(\omega)+j \cdot{X(\omega)}\), gdzie:

Z - impedancja (w zależności od częstości kołowej \(\omega\) )

j - jednostka podstawowa liczby urojonej

X - opór bierny (reaktancja)

R - opór omowy (rezystancja)

Moduł impedancji zwany jest również zawadą i wyrażamy go wzorem:

\(|Z|=\sqrt{R^2+X^2}\) 

Impedancja i zawada co to jest?

Impedancja i zawada Wasze opinie

5×2 =