Eszkola

Rezystywność - opór właściwy co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rezystywność

Rezystywność inaczej opór właściwy.

Jednostką rezystywności jest \( \Omega \cdot m\). Wartość  \(1 \Omega \cdot m\) mówi jaki opór (rezystancję) ma przewodnik o długości 1 metra i polu powierzchni przekroju \(1 m^2\). Rezystywność jest wartością stałą charakteryzującą dany materiał, przyjmuje różne wartości dla różnych materiałów.

Do określenia rezystywności używa się symbolu \(\varrho\) (ro). Należy podkreślić, że rezystywność i rezystancja to dwa różne pojęcia, ściśle ze sobą powiązane jednak różne. Nie należy mylić pojęć rezystywność (opór właściwy) z rezystancją (opór elektryczny).

Zależność między rezystancją i rezystywnością określa się wzorem:

\( \varrho =R\cdot \dfrac{S}{l}\)

gdzie:

\(\varrho\) – rezystywność (opór właściwy) [\( \Omega \cdot m\)],

\(R\) – rezystancja (opór elektryczny) [\( \Omega \)],

\(S\)pole powierzchni przekroju rozpatrywanego ciała stałego [\(m^2\)],

\(l\) – długość rozpatrywanego ciała stałego [m].

Wzór ten odnosi się do materiałów spełniających prawo Ohma.


Odwrotnością rezystywności jest konduktywność. Pojęcie konduktywności jest dość intuicyjne, im większa konduktancja tym dany element lepiej przewodzi prąd, im mniejsza konduktywność tym dane ciało gorzej przewodzi prąd. Dokładnie odwrotnie jest w przypadku rezystywności, im większa rezystywność tym ciało gorzej przewodzi prąd.

Ciała stałe można podzielić na trzy grupy:

 - przewodniki - rezystywności od \(10^{-6}\) do \(10^{-8} \Omega \cdot m \),

 - półprzewodniki – rezystywność od \(10^8\) do \(10^{-6} \Omega \cdot m\),

 - izolatory (dielektryki) – rezystywność od \(10^8 \Omega \cdot m\).

Rezystywność inaczej opór właściwy Wasze opinie

5-2 =
  • E Elektron 20.05.2023

    Proszę napisać jaką wartość, kazdy liczący rezystywność, powinien wpisać za R ? Wszyscy wiemy że to R to rezystancja i jest wielkością zalezną od własciwości elektrycznych danego materiału jak i jego długości bo wszyscy wiemy że opór elektryczny jest wielkością zależną również od długości danego przewodnika. Czyli co mam wpisac rezystancję 1 cm , 1 mm czy może rezystancję jednego mola tego materiału. Uważam że pojęcie rezystywności jest pojęciem głupim i nic nie wnoszącym . Stworzono to sztucznie nie wiadomo dla jakich potrzeb . Zadaję po raz kolejny pytanie jaką wartość mam wpisać za R ???????

Oprócz rezystywność inaczej opór właściwy może Ci się przydać