Eszkola

I zasada dynamiki Newtona co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zasady dynamiki podane zostały przez Newtona jako tzw. prawa ruchu. I zasada dynamiki nosi nazwę zasady bezwładności. Przez bezwładność rozumie się właściwość ciała decydującą o tym, że ciało bez działania sił nie może zmienić wartości i kierunki swej prędkości.

Zgodnie z I zasadą dynamiki Newtona ciało nie poddane działaniu żadnej siły albo poddane działaniu sił równoważących się pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jendostajnym prostoliniowym.

Pierwsza zasada dynamiki jest prawdziwa tylko w układach inercjalnych (inercyjnych). Układ inercjalny to taki układ odniesienia, w którym każde ciało, które nie podlega  zewnętrznemu oddziaływaniu z innymi ciałami porusza się ze stałą prędkością po linii prostej lub pozostaje w spoczynku.

I zasada dynamiki Newtona Wasze opinie

7-4 =

Oprócz i zasada dynamiki newtona może Ci się przydać