Eszkola

III zasada dynamiki Newtona co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

III zasada dynamiki Newtona zwana jest również jako zasada akcji i reakcji, dotyczy wzajemnego oddziaływania dwóch ciał (względnie układów ciał).
Zgodnie z tą zasadą jeżeli ciało A działa na ciało B siłą FAB, to ciało B działa na ciało A siłą FBA równą co do wartości, lecz przecwinie skierowaną: FAB = -FBA. Obie siły działają równocześnie, dlatego nie można powiedzieć, która z nich jest siłą akcji, a która siłą reakcji. Jednak czasami umownie odróżnia się siłę pierwotną - siłę akcji i wtórną - siła reakcji.
Siły wzajemnego odziaływania między ciałami występują zarówno wtedy, gdy ciała spoczywają jak i wtedy gdy są one w ruchu, np. przyciąganie grawitacyjne między Ziemią i Słońcem.

III zasada dynamiki Newtona Wasze opinie

9-3 =

Oprócz iii zasada dynamiki newtona może Ci się przydać