Eszkola

Dipol elektryczny co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Dipolem elektrycznym nazywany jest układ dwóch ładunków \(q_1,q_2\), który spełnia warunki: \(q_1=-q_2\) oraz odległość między nimi wynosi \(d\),

Dipol elektryczny wraz z liniami pola elektrostatycznego przedstawiono poniżej:

Dipol elektryczny

Dla dipola elektrycznego ważnym parametrem jest moment dipolowy \(\overrightarrow{\mu}\) definiowany jako iloczyn ramienia dipola \(\overrightarrow{d}\) i wartości ładunku:

\(\overrightarrow{\mu}=\overrightarrow{d}\cdot |q_1|\)

przy czym ramię \(\overrightarrow{d}\) jest skierowane od ładunku ujemnego do dodatniego.

Przykładem dipola elektrycznego jest cząsteczka wody, która ma niezerowy moment dipolowy. Cząsteczka dwutlenku węgla ma natomiast zerowy moment dipolowy. Różnice w wartościach momentu dipolowego wynikają z różnego rozmieszczenia atomów cząsteczki.

 

Dipol elektryczny Wasze opinie

1×3 =

Oprócz dipol elektryczny może Ci się przydać