Eszkola

Kryształy co to jest?

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Ciała stałe dzielimy na kryształy, polikryształy i ciała bezpostaciowe.

Kryształ to rodzaj ciała stałego, w którym cząsteczki, atomy lub jony nie mają pełnej swobody przemieszczania się w objętości ciała, gdyż zajmują ściśle określone miejsca w sieci przestrzennej i  mogą jedynie drgać w obrębie zajmowanych przez siebie miejsc.

Atomy w krysztale ułożone są w regularny, powtarzający się wzór zwany siecią krystaliczną.

Ze względu na typy wiązań kryształy dzielimy na:

- kryształy cząsteczkowe (molekularne) - składają się ze stabilnych cząstek oddziaływujących ze sobą słabymi siłami wiążącymi

- kryształy o wiązaniach wodorowych - atomy wodoru tworzące silne wiązania z atomami pierwiastków elektroujemnych (np. tlenem)

- kryształy jonowe - składają się z trójwymiarowego naprzemiennego ułożenia dodatnich i ujemnych jonów

- kryształy atomowe (kowalentne) - składają się z atomów połączonych ze sobą parami wspólnych elektronów walencyjnych

- wiązania metaliczne - elektrony walencyjne są wspólne dla wszystkich jonów w krysztale

Rysunek poniżej przedstawia przykładowy kryształ układu regularnego: prymitywny (prosty).

Kryształy

Podstawową cechą kryształów jest ich symetria i anizotropia, która polega na tym, że ich właściwości zmieniają się w zależności od kierunku przestrzennego np. prędkość światła, przewodnictwo cieplne i opór elektryczny są różne dla różnych kierunków w tym samym krysztale. Ze względu na ciekawe właściwości optyczne i elektryczne kryształy znajdują zastosowanie w elektronice, optyce, akustyce.

Kryształy Wasze opinie

7×3 =

Oprócz kryształy może Ci się przydać