Eszkola

Typy wiązań chemicznych – podział

Wiązania chemiczne to oddziaływania pomiędzy atomami pierwiastków, prowadzące do bardziej lub mniej trwałego ich połączenia. W tworzeniu wiązań chemicznych uczestniczą elektrony walencyjne pierwiastków. W zależności od rodzaju wiązania elektrony mogą być uwspólniane, oddane i przyjmowane przez poszczególne atomy

Oddziaływania międzycząsteczkowe to siły wiążące atomy i cząsteczki, o sile mniejszej niż wiązania chemiczne. Oddziaływania nie wpływają na konfigurację elektronową atomów.

Typy wiązań Przykłady

Kowalencyjne niespolaryzowane

 

Typy wiązań chemicznych

by Jacek FH - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2781099

Kowalencyjne spolaryzowane

Typy wiązań chemicznych

Typy wiązań chemicznych

by Lanzi, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2350736

Koordynacyjne Typy wiązań chemicznych
Jonowe

Typy wiązań chemicznych

Typy wiązań chemicznych

by Wdcf - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15539913

Metaliczne

Typy wiązań chemicznych

Wodorowe Typy wiązań chemicznych
Dipol-dipol

Typy wiązań chemicznych

by Adam Rędzikowski - file:Dipole moments changing.png, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24649410

 

Opinie - Typy wiązań chemicznych – podział

5×6 =

Może Ci się przydać: