Eszkola

Powinowactwo elektronowe

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Podobnie jak w przypadku energii jonizacji można rozpatrywać pierwsze, drugie, trzecie... powinowactwo elektronowe. Przyłączeniu pierwszego elektronu do atomu typowego niemetalu towarzyszy zwykle uwolnienie energii. Ujemny ładunek wytworzonego jonu utrudnia przyłącznie następnego elektronu i dlatego drugie powinowactwo elektronowe ma już wartość dodatnią. Wprowadzenie drugiego elektronu wymaga doprowadzenia energii z zwenątrz. Informacje dotyczące powinowctwa elektronowego są nieliczne ze względu na ograniczone możliwości eksperymentalnego wyznaczenia powinowactwa.
W tabeli poniżej przedstawiono wartości powinowactwa elektronowego pierwiastków.

Liczba atomowa Nazwa pierwiastka Symbol Pe · 10-5 [J/mol] Pe [eV]
1 wodór H -0,721 -0,747
2 hel He -0,18 -0,19
3 lit Li -0,79 -0,82
4 beryl Be 0,18 0,19
5 bor B -0,32 -0,33
6 węgiel C -1,08 -1,12
7 azot N -0,048 -0,05
8 tlen O -1,42 -1,47
9 fluor F -3,45 -3,58
10 neon Ne 0,55 0,57
11 sód Na -0,45 -0,47
12 magnez Mg 0,31 0,32
13 glin Al -0,50 -0,52
17 chlor Cl -3,63 -3,76
19 potas K -0,79 -0,82
35 brom Br -3,42 -3,54
53 jod I -3,17 -3,29


Energia jonizacji pierwiastków


X
Pe

Opinie - Powinowactwo elektronowe

6+7 =