Eszkola

Szereg elektrochemiczny (napięciowy) pierwiastków

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Szereg  elektrochemiczny pierwiastków (napięciowy metali, szereg aktywności metali) jest to zestawienie pierwiastków chemicznych według ich potencjału normalnego. Bezwględne wartości potencjału oznacza się względem potencjału normalnej (standardowej) elektrody wodorowej, a za warunki standardowe przyjmuje się p =1013 hPa, T=298 K. Położenie metalu w szeregu napięciowym, czyli wartość jego potencjału normalnego świadczy o jego aktywności elektrochemicznej (im wyższa jest wartość potencjału standardowego metalu tym większa jest jego aktywność elektrochemiczna).

 

Nazwa pierwiastka Symbol Proces na elektrodzie Potencjał
lit Li \(Li^+ + e^- \rightleftharpoons Li\) -3,00 V
rubid Rb \(Rb ^+ + e^- \rightleftharpoons Rb\) -2,97 V
potas K \(K^+ +e^- \rightleftharpoons K\) -2,92 V
rad Ra \(Ra^{2+} + 2e^- \rightleftharpoons Ra\) -2,92 V
bar Ba \(Ba^{2+}+ 2 e^- \rightleftharpoons Ba\) -2,90 V
stront Sr \(Sr^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sr\) -2,89 V
wapń Ca \(Ca^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ca\) -2,84 V
sód Na \(Na^+ + e^- \rightleftharpoons Na\) -2,71 V
lantan La \(La^{3+} + 3e^- \rightleftharpoons La\) -2,52 V
magnez Mg \(Mg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mg\) -2,38 V
itr Y \(Y^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Y\) -2,37 V
beryl Be \(Be^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Be\) -1,70 V
glin Al \(Al^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Al\) -1,66 V
niob Nb \(Nb^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Nb\) -1,10 V
mangan Mn \(Mn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Mn\) -1,05 V
cynk Zn \(Zn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Zn\) -0,76 V
chrom Cr \(Cr^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Cr\) -0,71 V
gal Ga \(Ga^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Ga\) -0,56 V
żelazo Fe \(Fe^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Fe\) -0,44 V
kadm Cd \(Cd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cd\)  -0,40 V
tal Tl \(Tl^+ + e^- \rightleftharpoons Tl\) -0,33 V
ind In \(In^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons In\) -0,33 V
kobalt Co \(Co^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Co\) -0,28 V
nikiel Ni \(Ni^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ni\) -0,24 V
molibden Mo \(Mo^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Mo\) -0,20 V
cyna Sn \(Sn^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Sn\) -0,14 V
ołów Pb \(Pb^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pb\) -0,13 V
wodór H \(2 H^+ + 2 e^- \rightleftharpoons H_2\) 0,00 V
antymon Sb \(Sb^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Sb\) +0,20 V
bizmut Bi \(Bi^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Bi\) +0,23 V
miedź Cu \(Cu^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Cu\) +0,34 V
ruten Ru \(Ru^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Ru\) +0,45 V
srebro Ag \(Ag^+  + e^- \rightleftharpoons Ag\) +0,80 V
osm Os \(Os^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Os\) + 0,85 V
rtęć Hg \(Hg^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Hg\) +0,85 V
pallad Pd \(Pd^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pd\) +0,85 V
iryd Ir \(Ir^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Ir\) +1,15 V
platyna Pt \(Pt^{2+} + 2 e^- \rightleftharpoons Pt\) + 1,20 V
złoto Au \(Au^{3+} + 3 e^- \rightleftharpoons Au\) +1,42 V
       

 

W celu porównania aktywności elektrochemicznej poszczególnych metali należy porównać potencjały elektrod utworzonych z tych metali, w ściśle określonych warunkach.
(standardowej)
Położenie metalu w szeregu napięciowym a więc wartość jego potencjału normalnego posiada bardzo istotne znaczenie dla podatności metalu na korozję elektrochemiczną. Im bardziej ujemna jest wartość potencjału normalnego metalu tym większą posiada on tendencję do przechodzenia do roztworu.

Opinie - Szereg elektrochemiczny (napięciowy) pierwiastków

5-2 =