Wzór na błąd standardowy odchylenia standardowego


Wzór na błąd standardowy odchylenia standardowego ma postać:


\(SE_{SD} = \dfrac{s}{\sqrt{2N}}\)


Gdzie:

\(SE_{SD}\) - błąd standardowy odchylenia standardowego

\(s\) - odchylenie standardowe

\(N\) - liczebność próby

Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU!