Wzór na błąd standardowy średniej


Wzór na błąd standardowy średniej ma postać:


\(SE = \dfrac{s}{\sqrt{N}}\)

 

Symbole:

\(SE\) - błąd standardowy średniej

\(s\) - odchylenie standardowe

\(N\) - liczba obserwacji

 
Masz problem z analizą statystyczna? Przejdź TU! 

Aby obliczyć błąd standardowy dla średniej należy podzielić odchylenie standardowe przez pierwiastek z liczby obserwacji.