Eszkola

Wzór na przedział ufności dla średniej wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na przedział ufności (z 95%) prawodpodobieństwem dla średniej dla obserwacji powyżej 30:

Dolna granica:

\(M - (SE \cdot 1,96)\)

Górna granica:

\(M + (SE \cdot 1,96)\)

 

Gdzie:

\(M\) - średnia

\(SE\) - błąd standardowy dla średniej

\(1,96\) - wartość z tablicy rozkładu normalnego

 
Dla prawdopodobieństwa 99% przyjmujemy wartość wynoszącą 2,58; dla 90% wartość 1,65. Jeżeli mamy mniej niż 30 obserwacji korzystamy z tablic rozkładu t-Studenta.

Wzór na przedział ufności dla średniej - jak stosować w praktyce?

5+3 =