Eszkola

Wzór na współczynnik Omega kwadrat wzór

Wzór na współczynnik Omega kwadrat \(\omega^2\), estymator procentu wyjaśnionej wariancji zmiennej zależnej w całej populacji ma postać:


\(\omega^2 = \dfrac{SS_T - df_T \cdot MS_E}{MS_E + SS_C}\)


Symbole:

\(\omega^2\) - Omega kwadrat

\(SS_T\) - suma kwadratów dla czynnika, efektu

\(df_T\) - liczba stopni swobody dla czynnika, efektu 

\(MS_E\) - średni kwadrat dla błędów

\(SS_C\) - suma kwadratów całkowite


Mnożąc otrzymany wynik przez \(100\%\) możemy uzyskać procentową wartość. Współczynnik Omega kwadrat \(\omega^2\) możemy wyliczyć dla każdego z efektów, czynników, np dla efektu głównego czynnika A, efektu głównego czynnika B, efektu interakcji pomiędzy czynnikami A i B itp.

 

Wzór na współczynnik Omega kwadrat - jak stosować w praktyce?

9-1 =