Eszkola

Wzór na współczynnik zbieżności Czuprowa wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na współczynnik zbieżności Czuprowa, miarę zależności pomiędzy dwiema zmiennymi mierzlnymi i niemierzalnymi ma postać:

\(T_{xy} = \sqrt{\dfrac{\chi^2}{n \sqrt{(r - 1)(k - 1)}}}\)

gdzie:

\(T_{xy}\) - współczynnik zbieżności Czuprowa między zmiennymi x i y

\(\chi^2\) - wynik testu chi-kwadrat pomiędzy zmiennymi x i y

\(n\) - liczba obserwacji

\(r\) - liczba poziomów pierwszej zmiennej

\(k\)liczba poziomów drugiej zmiennej 


Wzór na współczynnik zbieżności Czuprowa - jak stosować w praktyce?

5×1 =