Eszkola

Pomiar zmiennych, skale pomiarowe. Metodologia

Pomiar zmiennych. Skale pomiarowe


Zmienne mogą być mierzone na różnych skalach pomiarowych. W statystyce przyjęto rozróżnienie na 4 skale. Od nazwy tych skal postało też nazewnictwo zmiennych: zmienna nominalna, zmienna porządkowa, zmienna przedziałowa oraz zmienna ilorazowa. Często też te dwie ostatnie skale: przedziałowa i ilorazowa łączy sie w jedną grupę: skala ilościowa/zmienna ilościowa

Poszczególne testy statystyczne wymagają, aby poszczególne zmienne były mierzone na konkretnych skalach pomiarowych. Od skali pomiarowej zebranych w badaniu zmiennych zależy często to, czy będziemy mogli użyć do analizy testów parametrycznych czy też będziemy musieli użyć testów nieparametrycznych. 

Skale pomiarowe możemy uszeregować według ilości informacji, których może dana zmienna/skala dostarczyć.

Pomiar zmiennych. Skale pomiarowe Wasze opinie

3×6 =