Eszkola

Skala Likerta. Metodologia

Skala Likerta


W badaniach społecznych często korzysta się z tzw. skali Likerta. Stosuje się ją często do pomiaru opinii, postaw, poglądów badanych osób na zadane pytanie kwestionariuszowe. 

Skala ta najczęściej ma postać:

1. Nie
2. Raczej nie
3. Nie mam zdania
4. Raczej tak
5. Tak

Jednakże jest to jedna z wersji takiej skali. Często również spotyka się, że dodaje się określenie: zgadzam (nie zgadzam się). Można oczywiście użyć również innych słów.

Ważne przy konstrukcji takiej skali jest: 

- aby wartościowała ona odpowiedzi osób badanych 

- aby środkowa skala wyrażała neutralność - nie mam zdania, nie wiem 

- aby była zachowana symetryczność wartościowania: tyle samo skal w jedną jak i w drugą stronę: pozytywną/negatywną 

Skala Likerta Wasze opinie

1×4 =