Eszkola

Metodologia badań naukowych - idea

Metodologia badań


Metodologią badań nazywamy naukę zajmującą się sposobem pomiaru zachodzących zjawisk, które badacz chce zmierzyć. Jest to zbiór reguł dotyczących tego jak badać, kogo badać, czym badać, gdzie badać. Celem metodologii badań jest opracowanie coraz to lepszych sposobów pomiaru/badania zjawisk, udoskonalanie bieżących. Im lepsza jest metoda badania tym wierniejsze wyniki uzyskamy. 

Kluczem do rzetelnego pomiaru interesującego nas zjawiska jest dobór odpowiedniej metody badawczej / techniki pomiaru. Każda gałąź nauki opracowała i opracowuje własne metody badawcze, po to aby jak najlepiej mierzyć interesujące ich zjawiska. Fizycy będą dla przykładu udoskonalać urządzenia pomiarowe, psycholodzy będą udoskonalać skonstruowane testy psychologiczne, marketingowcy będą udoskonalać realizm stosowanych badań itd... Każda nauka ma swoje idee przeprowadzania badań, wykształcone przez lata. 

Metodologia badań funkcjonuje zatem w każdej dziedzinie nauki, gdzie przeprowadzane są badania/pomiary. Firmy marketingowe opracowują własne metody badań, często niejawne i chronione prawem autorskim. Im ktoś posługuje się lepszą metodą badania tym uzyskane wyniki są cenniejsze. 
W rozwoju metodologii badań uwaga skupiana jest na tym, aby:

  • wyniki były obarczone coraz to mniejszym błędem pomiaru
  • badania bardziej odzwierciedlały rzeczywiste sytuacje (to w szczególności ma miejsce w naukach społecznych, ekonomicznych)
  • wnioski płynące z badań były coraz bardziej konkretne, bardziej uszczegółowione, odnoszące się stricte do badanego zjawiska

Metodologia badań odnosi się nie tylko do sposobu badania lecz również do tego kogo badać. Do jakich osób badanych należy dotrzeć, w jaki sposób do nich dotrzeć, jak zachować losowość doboru próby, ile osób/obserwacji należy zbadać, aby mieć wiarygodne wyniki?
Na metodologię badań składa się również sposób przeprowadzenia samego badania, tzn. miejsce badania, sposób udzielania instrukcji (osoby badane), sposób obserwacji oraz czas przeprowadzenia badania. 

Dla przykładu: Inne wyniki uzyskamy z testu na poziom inteligencji na tej samej próbie osób gdy przebadamy osoby o 15 popołudniu a inne gdy o 3 w nocy.
Podsumowując, metodologia badań jest bardzo ważną nauką. To czy nasze wyniki będą wiarygodne, miarodajne zależy od tego jaką metodologię zastosujemy. Skupienie sie na metodzie jest najważniejszym elementem procesu badawczego. 

Metodologia badań Wasze opinie

7-4 =