Eszkola

Skala ilościowa, pomiar zmiennych.

Skala ilościowa


W skład skal ilościowych wchodzą: skala przedziałowa oraz skala ilorazowa.
Zmienna na skali przedziałowej nie ma tzw. "zera bezwzględnego", tzn. nie można teoretycznie stwierdzić, gdzie jest początek tej skali. 

Przykład:

Temperatura w stopniach Celsjusza - istnieją wartości ujemne i dodatnie od nieskończoności (teoretycznie)

Zmienna na skali ilorazowej ma "zero bezwzględne", czyli można teoretycznie stwierdzić, gdzie jest początek tej skali. 

Przykłady:

Wiek
Wzrost
Czas rozwiązywania zadania

Obydwie skale klasyfikuje się do skal ilościowych, czyli skal, które posiadają z góry ustaloną jednostkę, dzięki której można stwierdzić, że dany wynik różni się od poprzedniego o jakąś wartość. Przy skali ilorazowej można dodatkowo określić o ile razy dany wynik jest większy od poprzedniego. W badaniach (przynajmniej: społecznych) nie rozróżnia się zazwyczaj różnicy pomiędzy tymi dwiema skalami i stosuje jedną skalę: ilościową. 

Na skali ilościowej można wyznaczyć dominantę, medianę, średnią, odchylenie standardowe, wariancję i szereg innych statystyk. Aby zastosować testy parametryczne, takie jak: analiza wariancji, test t-Studenta zmienne zależne powinny być mierzone na skali ilościowej. 

Skala ilościowa Wasze opinie

6+9 =
  • J Jakub Olaf 30.01.2023

    Lubię tę skalę