Eszkola

Badanie panelowe - Pomoc z metodologii badań

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Badania panelowe


Badania panelowe mają na celu zbadanie zmian zachodzących w czasie dla analizowanego zjawiska. Charakterystyką badania panelowego jest wielokrotne przeprowadzenie badania na tej SAMEJ grupie osób tym SAMYM narzędziem badawczym (np. ankieta). Tak więc w badaniach panelowych uczestniczy ta sama grupa osób i jest ona badana wielokrotnie tym samym narzędziem badawczym: ankieta / wywiad. 

Dzięki takiej procedurze możliwa jest analiza zachodzących zmian, dynamiki zmian. Badania panelowe dostarczają informacji na temat wpływu pewnych zdarzeń (np. wprowadzonej kampanii reklamowej) na zachowanie badanej grupy (kupno produktu). Z racji, że osoby są badane wielokrotnie tym samym narzędziem możliwe jest "uchwycenie" zmian w grupie, sprawdzenie co miało wpływ na te zmiany. Badania panelowe służą również poznaniu zachowania pewnych grup osób.

W konstrukcji badania panelowego jest odpowiedni dobór grupy badanych osób. Grupa ta powinna być reprezentatywna dla analizowanej populacji. Brak zachowania reprezentatywności grupy może dostarczyć nieprawdziwych wyników dla analizowanej populacji. Na przykład, jeżeli w badaniu panelowym grupę badanych osób stanowią lekarze (gdzie wiemy, że np. lekarzy rodzinnych jest 20%, lekarzy chirurgów 10% a dermatologów 5%) a w naszym badaniu 60% badanych lekarzy będzie dermatologami to nasze badania nie będą reprezentatywne dla wszystkich lekarzy.

Badania panelowe mają również swoje wady. Otóż, badanie, które jest reprezentatywne w danym okresie czasu może nie być już reprezentatywne w innym okresie. Struktura populacji może się zmieniać. Wracając do przykładu lekarzy, po pewnym czasie może okazać się, że lekarzy rodzinnych jest 30% a dermatologów 1%. Dalej, w kolejnych badaniach osoby badane mogą nie chcieć już w nich uczestniczyć. Istotny może również być czynnik "machinalnego" odpowiadania. Oznacza to, że badane osoby są znudzone badaniem (te samo narzędzie, duża liczba pytań), że udzielane przez nich odpowiedzi mogą nie pokrywać się z ich rzeczywistych zachowaniem bądź postawą.

Pomimo tego, badania panelowe dostarczają bardzo cennej wiedzy na temat zmienności zachowań / postaw badanych osób. Badania panelowe często wykorzystywane są w ekonomii, demografii, marketingu i socjologii. 

Badania panelowe Wasze opinie

8+8 =