Eszkola

Studium przypadku, techniki badawcze.

Studium przypadku


Studium przypadku jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Studium przypadku (ang. case study) jest jedną z jakościowych metod badawczych. Głównym celem tej metody jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego, jak sama nazwa mówi, "przypadku". Stanowi ona wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Zawiera ona szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań.

Studium przypadku najczęściej kojarzone jest z osobami, z wybranymi jednostkami, bądź małymi grupami osób. Jednakże ta metoda badawcza dotyczy nie tylko osób. Studium przypadku można wykorzystać dla opisu przedsiębiorstwa, dla opisu sukcesu czy porażki gospodarczej. Może być wykorzystana w przypadku analizy pewnej sprawy sądowej (prawo). Praktycznie w każdej dziedzinie nauki (nie tylko społecznej) można wykorzystać tę technikę badawczą. 

Jednym z powodów przeprowadzenia studium przypadku jest nietypowość zjawiska. Najlepszym zobrazowaniem tego będzie medycyna. Dla przykładu: Lekarz badając pacjenta odkrył, że występują u niego nietypowe objawy kliniczne. W żaden sposób nie mógł on zaklasyfikować tych objawów (ich konstelacji) do znanych chorób. Odkrył, że ma do czynienia z nową jednostką chorobową. Chcąc podzielić się swoją wiedzą na ten temat opisał studium przypadku, w którym zamieścił obszerny opis pacjenta, jego historii medycznej, pochodzenia, obserwowanych objawów klinicznych, reakcji na zastosowane leczenie. Innym przykładem może być psychologia. Psycholog kryminalny opublikował studium przypadku seryjnego mordercy. Z racji, że takie osoby (na szczęście) stanowią nieliczne jednostki w całej naszej populacji, nie możliwe byłoby analizowanie ich całej grupy. Co więcej, natura (psychika / działanie umysłu) jest na tyle odmienne od typowego zachowania osób, że nie sposób ją w prosty sposób zakwalifikować do znanych ram psychologicznych. 

Studium przypadku umożliwia poznanie nam przypadków skrajnych, odstających od innych, znanych. Ma to na celu poszerzanie wiedzy związanych z daną dziedziną nauki. W badaniach grupowych nietypowe zachowania, które zdarzają się niezwykle rzadko nie są analizowane. Można zatem powiedzieć, że studium przypadku jest analizą wyjątków od reguły. Niewątpliwie, analiza wyjątków sprawia, że wiedza teoretyczna z danej dziedziny nauki staję się bogatsza i lepiej rozumiana. 

Drugim powodem jest dokładne poznanie analizowanego zjawiska. W tym przypadku nie mamy do czynienia z obserwacjami odstającymi (przynajmniej nie taki jest powód badania) lecz bardzo dobre poznanie zachodzącego w przypadku procesu. Przykładem może być analiza psychologiczna danej osoby w psychoterapii. Psycholog, chcący postawić dokładną diagnozę psychologiczną przeprowadza studium przypadku. Wykorzystuje wiele metod i technik badawczych takich jak: wywiad, obserwacja, testy psychologiczne, testy projekcyjne u pojedynczej jednostki. Innym przypadkiem może być działanie pewnej strategii reklamowej (case study - najczęściej używany termin w takim przypadku). Analizie podlega cały proces kampanii reklamowej, poznanie założonych celów, nakładów inwestycyjnych, procesu wykonania, osiągniętych rezultatów. Celem jest bardzo dogłębne poznanie działania, wykonania procesu. 

Można zatem powiedzieć, że studium przypadku wykorzystywane jest w celu jak najlepszego zobrazowania wybranego przypadku, zjawiska, działania. Nacisk w tym przypadku położony jest na jakość poznania całościowego charakteru. Analiza przypadku służy celom edukacyjnym. Dogłębna analiza pozwala na przeanalizowanie popełnionych błędów, zachowań godnych naśladowania, procesów wykonawczych (jak przeprowadzić kampanię reklamową bądź jak postawić diagnozę psychologiczną pacjenta, nawiązując do przykładu). 

Studium przypadku jest metodą, która jest obecnie coraz mniej wykorzystywana w badaniach i w nauce. W dzisiejszym świecie nacisk położony jest raczej na zjawiska masowe niż na jednostki indywidualne. Jednakże należy podkreślić, że studium przypadku stanowi jeden z idealnych materiałów naukowych. W jednym analizowanym materiale zawarta jest duża część wiedzy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) ze studiowanej dziedziny nauki. 

Podsumowując, studium przypadku służy do: 

  • opisu nietypowych zjawisk, zdarzeń, ludzi, procesów
  • obszernej analizy badanego zjawiska
  • lepszego zrozumienia zachodzącego procesuStudium przypadku Wasze opinie

5-2 =