Eszkola

Rzetelność, dokładność pomiaru skali. Pomoc z psychometrii

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Rzetelność


Rzetelność danej skali, testu możemy rozumieć jako dokładność jej pomiaru. Na skale, czynniki w testach psychologicznych składają się pewne pozycje, pytania zadawane przez badaczy osobom badanym. Rzetelność informuje nas o tym, na ile te pozycje, wchodzące w skład danej skali są do siebie podobne, czy mierzą te same zjawisko, ten sam konstrukt.

Badacz, korzystając z danego narzędzia do pomiaru danej cechy chce posługiwać się narzędziem dokładnym, które precyzyjnie określa poziom danej cechy u badanych osób. Jeżeli pytania, pozycje wchodzące w skład danej skali są do siebie podobne, rzetelność jest wysoka, to oznacza, że poszczególne pozycje mierzą podobną właściwość, cechę. Są one spójne, osoby odpowiadają na każde pytanie z danej skali podobnie, tzn. osoby udzielające niskich wyników raczej nisko odpowiadają na wszystkie pytania z danej pozycji.

Gdyby natomiast rzetelność okazała się niska oznaczałoby to, że osoby badane różnie odpowiadają na pytania wchodzące w skład danej skali, czyli inaczej, dana skala nie byłaby jednorodna, spójna, dotyczyłaby ona kilku różnych aspektów. Badaczowi natomiast zależy, aby dana skala mierzyła właśnie ten konstrukt, tą cechę, którą sobie założył, a nie cechy podobne.

Nie należy oczywiście utożsamiać rzetelności z tym, że badacz rzeczywiście mierzy daną cechę. To odnosi się do pojęcia trafności danego testu. Rzetelność to jedynie dokładność pomiaru, spójność pozycji wchodzących w skład danego konstruktu. Występują różne rodzaje pomiarów wskaźnika rzetelności.


Rzetelność Wasze opinie

5-4 =