Eszkola

Test A/B

Narzędzie służy do porównania dwóch wariantów, np.: dwóch wersji stron internetowych, choć mogą być również wykorzystane do porównania innego rodzaju pomiarów. Aby skorzystać z kalkulatora testu A/B należy wprowadzić liczbę sukcesów (np.: konwersja, kliknięcie) – czyli pozytywnych rezultatów oraz liczbę prób (np. liczbę wyświetleń stron). Wynik przedstawia przeliczony procent sukcesu dla każdego z wariantów oraz prawdopodobieństwo tego, na ile jeden z wariantów jest lepszy od drugiego.

#
Sukcesy
Ilość prób
1 Wariant
2 Wariant

Poniżej zaprezentowaliśmy rozbudowaną wersję kalkulatora testu A/B o większą liczbę wariantów. W wyliczeniach uwzględniono odpowiednią poprawkę statystyczną na liczbę porównywanych wariantów.

Ilość wariantów:

#
Sukcesy
Ilość prób
1 Wariant
2 Wariant
3 Wariant

Test A/B Wasze wyniki

4+5 =