Eszkola

Wzór na minimalną liczebność próby wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na minimalną liczebność próby ma następujący wzór:


\(N_{min} = \dfrac{N_P(\alpha^2 \cdot f(1-f))}{N_P \cdot e^2 + \alpha^2 \cdot f(1-f)}\)


Wyjaśnienie symboli:

\(N_{min}\) - minimalna liczebność próby

\(N_P\) - wielkość populacji, z której brana jest próba

\(\alpha\) - poziom ufności dla wyników, wartość wyniku Z w rozkładzie normalnym dla założonego poziomu istotności, np: 1,96

\(f\) - wielkość frakcji

\(e\) - założony błąd maksymalny, wyrażony w liczbie ułamkowej, np 3% to 0,03
 


Należy podkreślić, że wartość wielkości frakcji oraz błąd maksymalny powinny się mieścić w przedziale 0-1. Jeżeli nie znamy wartości frakcji w populacji należy podać wartość 0,5. W przypadku poziomu istotności do wzoru podstawiamy wartość rozkładu normalnego przypisanego danemu poziomowi istotności, np. dla 95% będzie to wartość 1,96. Wzór na minimalną liczebność próby pozwala na obliczenie ile powinniśmy przebadać elementów (osób, jednostek badawczych), aby nasze wyniki z określonym poziomem ufności i założonym błędem maksymalnym estymowały prawdziwe wyniki w populacji.

Wzór na minimalną liczebność próby - jak stosować w praktyce?

5-3 =