Eszkola

Wykres osypiska. Pomoc z psychometrii

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wykres osypiska


Jedną z metod wyboru ilości czynników w analizie czynnikowej jest metoda "wykresu osypiska" zaproponowanego przez Cattella. Jest to metoda niedokładna, ponieważ nie polega na konkretnych wyliczeniach lecz na "oko". Poniżej zaprezentowano przykładowy wykres osypiska.

Wykres osypiska


Wykres osypiska jest wykresem liniowym, na którym przedstawione są wartości własne dla poszczególnych składowych w analizie czynnikowej. Analiza wyboru ilości czynników sprowadza się do znalezienia takiego punktu (ilości składowych), przy którym wykres zaczyna się "spłaszczać". Na wykresie powyżej możemy zaobserwować, że po czynniku nr 3 wykres zaczyna robić się płaski, w porównaniu do pierwszych składowych, gdzie wystąpił "stromy spadek" wartości własnej. Na tej podstawie wybralibyśmy rozwiązanie 3-czynnikowe.


Sama nazwa wykresu pochodzi z geologii. Odnosi się ona do osypywania się gruzu z urwiska skalnego. Należy pamiętać, że jest to tylko jedna z metod wyboru ilości czynników w analizie czynnikowej. Często oprócz analizy wykresu osypiska stosuje się kryterium wartości własnej. 

Wykres osypiska Wasze opinie

9-3 =