Eszkola

Pytania badawcze. Pomiędzy problemami a hipotezami.

Pytania badawczePytania badawcze stanowią meritum nauki. Pytania te badacze stawiają sobie, gdy nurtuje ich problem badawczy. Dla przykładu: Czy rzeczywiście kobiety są bardziej opiekuńcze od mężczyzn. Na podstawie pytań badawczych konstruuje się hipotezy badawcze. 

Następująca kolejność powinna być zachowana:

1. Problem badawczy

2. Pytania badawcze

3. Hipotezy badawcze

Pytania zazwyczaj są bardziej ogólne niż hipotezy i nie powinny mieć charakteru operacyjnego.

Dla przykładu: 

charakter operacyjny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższe wyniki w teście inteligencji niż uczniowie z klasy Va? 
charakter ogólny: czy uczniowie z klasy Vd mają wyższy iloraz inteligencji niż uczniowie z klasy Va? 

Pytania badawcze Wasze opinie

9+4 =
  • X xo 27.12.2022

    Jak cukrzyca wpływa na życie codzienne studentów i studentek?