Eszkola

Błąd pierwszego rodzaju - Pomoc statystyczna

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Błąd pierwszego rodzaju

 

Przy testowaniu/weryfikacji hipotez możemy popełnić błąd pierwszego rodzaju. Błąd ten popełniamy wtedy, gdy na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzamy, że uzyskane wyniki są istotne statystycznie a są one w rzeczywistości nieistotne statystycznie. 

 

 

Na popełnienie takiego błędu narażamy się wtedy, gdy na przykład: stosujemy nieodpowiednie testy statystyczne do weryfikacji hipotez, stosujemy dany test statystyczny, pomimo tego, że założenia nie zostały spełnione, aby wykonać dany test. 


W praktyce oznacza to, że popełniliśmy błąd w analizie i na tej podstawie wnioskujemy prawdziwość postawionej hipotezy, a w rzeczywistości nie możemy tego stwierdzić.

 

 

Błąd pierwszego rodzaju Wasze opinie

8-4 =