Eszkola

Poziom istotności - opis

W statystyce nie wiele możemy powiedzieć, że coś jest .... na pewno, na 100%. Statystyka bazuje na rachunku prawdopodobieństwa. Poziom istotności jest to próg, wedle którego oceniamy z jakim prawdopodobieństwem różnice, które zaobserwowaliśmy są dziełem przypadku. 

Każdy wynik testu statystycznego ma określony poziom istotności. Dla przykładu, dla danego wyniku testu t-Studenta otrzymaliśmy istotność równą 0,036 co oznacza, że dane różnice są dziełem przypadku z prawdopodobieństwem równym w przybliżeniu 3,6%. Zatem z prawdopodobieństwem 96,4% uzyskane różnice nie są dziełem przypadku, a wynikiem naszego badania, pomiaru, itd... 

W zależności od specyfiki badań, badacze określają umownie jaki poziom istotności świadczy o wynikach istotnych statystycznie. Dla badań społecznych takim umownym progiem jest 0,05. Gdy istotność dla danego wyniku jest mniejsza to wyniki są istotne statystycznie, gdy większa to nieistotne. Tak więc badacze godzą się na niepewność rzędu 5%. To znaczy, że przyjmują różnice jako znaczące, choć mają 5% niepewności co do prawdziwości tego wniosku.

Dla oznaczenia poziomu istotności stosuje się symbol p lub też symbol alfa α Poziom istotności Wasze opinie

1×4 =