Eszkola

Tendencja statystyczna, wyniki (prawie) istotne - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Tendencja statystyczna

W naukach społecznych zaczęto stosować termin: wynik na poziomie tendencji statystycznej. Takie wyniki oznaczają, że różnice nie są "do końca" istotne statystycznie, ale bliskie temu. Na ogół progiem tendencji statystycznej przyjęto próg 0,1. Istotność poniżej 0,1 a powyżej 0,05 oznacza różnice na pozimie tendencji statystycznej.
 
Choć nie można na ich podstawie wysuwać wniosków, to jednak takie wyniki wskazują na pewne zależności, które w innych warunkach, np. większa próba mogłyby być istotne statystycznie. 

Tendencja statystyczna Wasze opinie

3×6 =