Eszkola

Testy parametryczne a nieparametryczne - opis

Testy parametryczne vs nieparametryczne

Jednym z podziałów testów statystycznych jest podział na testy parametryczne oraz nieparametryczne. 


Testy parametryczne cechuje:

 

 • większa ilość założeń do spełnienia
 • większa moc testów
 • dokładniejszy pomiar
 • lepsza interpretowalność uzyskiwanych wyników


Testy nieparametryczne natomiast cechuje:

 

 

 • mniejsza ilość założeń do spełnienia
 • mniejsza moc testów
 • mniej dokładny pomiar
 • gorsza interpretowalność uzyskiwanych wyników

 

 

Z reguły jest tak, że mniej wymogów muszą spełniać zebrane dane, aby przeprowadzić testy nieparametryczne, ale za to dają one mniejszą liczbę informacji, mniej są one "warte" w porównaniu do testów nieparametrycznych. Testy parametryczne - najbardziej ulubione testy statystyków, wymagają spełnienia założeń (choć pod pewnymi warunkami można niektóre z nich pominąć) ale za to wyniki są bardziej dokładne i na ich podstawie można dokonać lepszych interpretacji - mają większą moc.
 

 

Jednymi z najbardziej charakterystycznych cech testów parametrycznych jest rozkład normalny mierzonych zmiennych oraz to, że zmienne muszą być mierzone na skali ilościowej.


Testami parametrycznymi są np.:

 


Testami nieparametrycznymi są np.:

 

 

 • test U Manna-Whitneya
 • test Kruskala-Wallisa
 • test niezależności chi-kwadrat
 • korelacja tau-b Kendalla

 

 

Testy parametryczne vs nieparametryczne Wasze opinie

2+3 =