Eszkola

Metoda delficka - opis

Metoda delficka jest metodą ekspertów, jedną z metod heurystycznych. Służy do podejmowania decyzji przy wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia oraz opinii ekspertów. Wykorzystywana jest m.in. do określania prawdopodobieństwa, czasu zajścia zdarzeń.

Nazwa wzięła się od nazwy starożytnego greckiego miasta Delfy – to tam, w świątyni Apollina, była przepowiadana przyszłość przez kapłankę zwaną Pytią.

Jakie są cechy metody delfickiej? Oto kilka z nich:

– opinie są niezależne,

– zarówno eksperci, jak i ich opinie są anonimowe,

– osobowości dominujące są unikane, aby nie doszło do narzucania swojego zdania przez dominantów,

– statystyczne opracowanie wyników,

– uzgadnianie opinii kompetentnych osób.

Metoda ta ma jednak swoje wady, takie jak:

– czasochłonność,

– konieczne jest zaangażowanie odpowiednio dużej liczby osób,

– brakuje bezpośredniej wymiany poglądów między ekspertami,

– trudności w doborze odpowiednio kompetentnych osób,

– eksperci mogą być mało zaangażowani, jeżeli nie są bliżej zaznajomieni z danym problemem.

Jakie są etapy postępowania w przypadku metody delfickiej?

  1. Zdefiniowanie problemu – na początku formułowane są pytania do ekspertów. Pytania te muszą być jednoznaczne.
  2. Odpowiedzi ekspertów – należy wybrać grono ekspertów, którzy odpowiedzą na pytania, podając swoje argumenty.
  3. Przygotowanie oraz wysłanie ankiety – ekspertom przedstawiane są zbiorcze zestawienia.
  4. Ponowne przekazania pytań ekspertom – ma to na celu poprawienie lub skorygowanie swoich odpowiedzi.
  5. Przygotowanie oraz wysłanie następnej ankiety v eksperci odpowiadają ponownie, mając na uwadze wypowiedzi innych ekspertów.
  6. Kolejna analiza odpowiedzi.
  7. Prezentacja wyników, jeżeli występuje zgodność poglądów.

Metoda delficka Wasze opinie

7-1 =

Oprócz metoda delficka może Ci się przydać