Eszkola

Średnia chronologiczna - opis

Średnia chronologiczna jest miarą średnią szeregu czasowego. Łatwo zauważyć, że jest to modyfikacja średniej arytmetycznej – różni się tym, że z pierwszej oraz ostatniej wartości bierzemy połówkę i dzielimy wszystko przez liczbę elementów pomniejszoną o 1. 

Wzór na średnią chronologiczną \(n\) liczb \(x_1, x_2, ..., x_n\):

\(x_{ch} = {{{x_1+x_2 \over 2} + {x_2+x_3 \over 2}+ ... + {x_{n-1}+x_n \over 2}}\over {n-1}}\)

Średnia chronologiczna informuje nas o tym, jaki jest przeciętny poziom zjawiska obserwowany w różnych momentach czasu.

Do czego stosowana jest średnia chronologiczna? Jest to średnia, którą wykorzystuje się do obliczania przeciętnego zatrudnienia na potrzeby Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Czasami wykorzystywana jest również do kalkulowania stanu zapasu w firmach różnej maści. 

Średnia chronologiczna Wasze opinie

5+4 =

Oprócz średnia chronologiczna może Ci się przydać