Eszkola

Homogeniczność wariancji - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Jednym z założeń testów parametrycznych, np.: testy t, analiza wariancji jest homogeniczność wariancji. Homogeniczność możemy tutaj rozumieć jako równość, jednolitość. Dokładniej, porównywane ze sobą grupy, za pomocą testów parametrycznych powinny mieć podobne wariancje. Oznacza to, różnorodność uzyskanych wyników w poszczególnych grupach powinna być podobna. 

Aby zweryfikować, czy grupy mają podobne wariancje, czyli czy zachowana jest homogeniczność wariancji w grupach wykonuje się dodatkowe testy statystyczne. Jednym z takich testów jest test Levene'a. 

Jeżeli wynik testu Levene'a jest istotny statystycznie oznacza to, że wariancje nie są podobne. Homogeniczność wariancji Wasze opinie

6-4 =