Eszkola

Wykresy rozkładów o różnej kurtozie - opis

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Na wykresach poniżej przedstawiamy przykłady zmiennych o ujemnej i dodatniej wartości kurtozy. 

Kurtoza ujemna, rozkład platokurtyczny 

Wykresy rozkładów o różnej kurtozie

Przykładem zmiennej o ujemnej kurtozie może być wiek uczestników pewnego turnieju szachowego. Jak wiadomo, grą w szachy interesują się osoby w różnym wieku. Do turnieju zgłosiła się podobna liczba osób w młodym, średnim i starszym wieku. Średnia wieku wyniosła około 33 lat (30-35 lat), jednakże jak zobaczymy na powyższym histogramie osób w tym wieku jest podobna liczba co osób w innych grupach wiekowych. 


Kurtoza dodatnia, rozkład leptokurtyczny

Wykresy rozkładów o różnej kurtozie

Przykładem zmiennej o dodatniej kurtozie może być cena kilograma jabłek (dane hipotetyczne) w sierpniu w danym mieście w Polsce. Badacz zbadał cenę w kilkunastu miejscach, w których sprzedawane są jabłka. Średnia cena wyniosła około 3zł. Jak widać na histogramie powyżej, w zdecydowanej większości sklepów / targów cena za kilogram jabłek wynosi około 3zł, jest niewiele sklepów, gdzie cena ta jest wyższa bądź niższa od średniej ceny z przeprowadzonego badania. 


Wykresy rozkładów o różnej kurtozie Wasze opinie

5×3 =